Styrelse


Orust skolfartygsförening Förlig Vind

Ordförande:

Ann-Margreth Rydén

Vice ordförande:

Lina Wendin

Kassör:

Ann-Christin Rutgersson

Ledamot:

Anna Svalberg (Service/Byssa)

Mikael Hansson

Marie-Louice Berntsson (medlemsregister)

Per Berg

Ungdomsledamot:

Felicia Rubin (Hemsida)

Tova Wendin 

Suppleanter:

Ronny Johansson

Sebastian Andersson (Ungdom)

Ida Källvik (Ungdom)

Julia Odding (ungdom)

Orust Skolfartygsstiftelse

Ordförande:

Assar Åberg

Vice ordförande:

Ann-Margreth Rydén

Kassör:

Ann-Christine Rutgersson

Ledamot:

Ronny Johansson (Däck- och skrovansv. samt Rigg)

Mikael Hansson (Maskin- och driftansv.)

Pontus Liljered (Information och DP / säkerhetsansvarig)

Lina Wendin (Rigg)

Per Berg

Suppleanter:

Tova Wendin

Övriga:

Hans Strandell (Sponsorer)